You are currently viewing ธุรกิจน้ำยาง การแปรรูปยางพารา

ธุรกิจน้ำยาง การแปรรูปยางพารา

  • Post author:
  • Post category:Blog

ถือว่าเป็นธุรกิจที่ทำให้ชาวบ้านเหล่านั้นมีอาชีพที่ดีขึ้นมีรายได้เข้ามาสู่เลี้ยงครอบครัวที่มากขึ้น น้ำยาง เป็นความสามารถความคิดสร้างสรรค์จากชาวบ้าน มีการนำเอาเทคโนโลยีที่สำคัญนั้นมาเกี่ยวข้อง จึงทำให้ผสมผสานกันอย่างลงตัวอย่างที่เราได้เห็นการว่าสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง ธุรกิจแปรรูปน้ำยา โดยมีรัฐบาลเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนโครงการจึงทำให้ราคานั้นได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท จึงทำให้ชาวบ้านเหล่านั้นตั้งหน้าตั้งตารวมตัวกันเพื่อจัดเป็นสหกรณ์กองทุน มีหลายชนิดมากเลยไม่ว่าจะเป็น ยางก้อนถ้วย น้ำยางสด ที่หันมาทำธุรกิจการแปรรูปน้ำยางข้นนั้นเป็นหลัก คือสหกรณ์ จะเป็นตัวนำวัตถุดิบจากสวนยางโดยตรงเลย เนื่องจากว่ามีการต้องการสูงมากทางตลาด จึงทำให้ต้องควบคุมในการผลิต 

น้ำยาง มูลค่าราคายางพาราเพิ่มขึ้น

แน่นอนว่าในปัจจุบันนั้นทำให้ยางพารามีการแปรรูปแล้วมีราคาแพงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปยางแห้ง ต้องยอมรับเลยว่าในประเทศไทยนั้นมีความต้องการมากเลยทางตลาด และมีโรงงานมากมายที่ทำเกี่ยวกับยาง ไม่ว่าจะเป็นเอกชน ที่นำยางนั้นไปผลิตมากมาย อาทิเช่น ถุงมือยาง หมอนยางพารา ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ เป็นสิ่งที่ต้องการตลาดมากเลย แน่นอนว่าในอนาคตรับประกันเลย จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มมากอีกสำหรับยางพารา 

วิธีในการรับซื้อน้ำยางสด

เป็นการเตรียมใส่ถังเอาไว้ที่สหกรณ์ โดยจะมีชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรนั้นน้ำยางใส่ลงไปในถัง ไม่ว่าจะเป็นการกรีดยาง ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีด้วยเพราะว่าการที่ปล่อยไว้ให้แห้งนั้นหรือลืมปิดฝาอาจจะทำให้น้ำยางสดวันเกิดความเสียหายไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ บางทีมันระเหยและแห้งในถังเลยเป็นสิ่งที่ต้องระวังมาก มีการผลิตไม่มากสำหรับสหกรณ์ แต่ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือการที่ชาวบ้านนั้นมีรายได้เข้าสู่ครอบครัวมากขึ้น อาจจะทำให้สภาพแวดล้อมนั้นมีความเสียหายต่อกิจการของสหกรณ์ แต่ต้องยอมรับเลยว่าชาวบ้านนั้นได้รับรายได้เข้าสู่เลี้ยงครอบครัวถือว่าเป็นเรื่องที่ดี 

การวัดค่าน้ำยางข้น

การที่เรามีน้ำยางที่มาตรฐานนั้นจะทำให้เราสามารถขายราคาดี เราจึงต้องวัดค่าของน้ำยา ให้มีมาตรฐานที่ดีและสามารถนำไปขายได้ น้ำยางั้นก็จะแบ่งกันเป็นเกรดไป สามารถนำไปใช้ก็ใช้ที่มันมีมาตรฐานไปสำหรับงานนั้น ในส่วนของน้ำยาที่ไม่มีมาตรฐานหรือคุณภาพต่ำนั้นก็สามารถนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้เพื่อคัดแยกให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการผลิตหมอนยางพารา ที่จำเป็นจะต้องใช้น้ำยางข้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์เลยในการผลิต เป็นการปรับเปลี่ยนให้เพิ่มมูลค่าของยางพาราโดยการใช้หมอนพาราเป็นสินค้า วัตถุดิบหลักก็คือ น้ำยางข้น จริงๆแล้วน้ำยางข้นนั้นก็สามารถแปรรูปได้หลายแบบเหมือนกัน แต่ในส่วนของสหกรณ์นี้ยังไม่ได้มีงบประมาณในการใช้จ่ายหรือการลงทุนที่มาก การที่เราจะนำน้ำยาไปทำเป็นรูปอย่างอื่นนั้นจะต้องใช้งบประมาณที่เยอะ